Rumiko.Takahashi.Anthology.Vol.1.by.[www.anime-miako.to]